Grafy funkcí

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
The Union of czech mathematicians and physicists
Abstract
V článku je předvedeno, jak žákům základní školy mohou grafy funkcí dvou proměnných pomoci při hledání a verifikaci řešení některých úloh i přesto, že se s takovými grafy ještě nesetkali; obrázky funkcí dvou proměnných jsou pro ně v těchto případech dostatečně srozumitelné. Na druhé straně, redukcí počtu proměnných se řešení nestává názornější. Je zdůrazněno, že žáci musí mít však k dispozici nějaký matematický software, který jim pomůže původní grafy nakreslit.
The article shows how graphs of functions in two variables could help elementary school pupils in finding and verifying solutions of some tasks, even though they have not met such graphs yet; the images of the functions in two variables are sufficiently comprehensible in these cases. On the other hand, by reducing the number of variables, the solution does not become more understandable. It is stressed that pupils must have some mathematical software to help them draw the original graphs.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1210-9037
ISBN
Collections