Číslo 1/2020

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  Pangea
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Kaslová, Michaela; Jednota českých matematiků a fyziků
  Informace o mezinárodní matematické soutěži Pangea.
 • Item
  Letní škola geometrie
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Moravcová, Vlasta; Jednota českých matematiků a fyziků
 • Item
  C. Hendrick, R. Macpherson: Co funguje ve třídě?
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Kuřina, František; Jednota českých matematiků a fyziků
  Nadpis tohoto příspěvku je titulem práce anglických autorů Carla Hendricka a Robina Macphersona, jejichž kniha s podtitulem Most mezi výzkumem a praxí vyšla v českém překladu v roce 2019. Několika pohledy na tuto pozoruhodnou publikaci chci knihu doporučit našim učitelům. Nejde mi o podrobnou informaci o knize: zmíním se pouze o těch jejích částech, které jsou podle mého názoru zajímavé pro učitele matematiky (autoři učí angličtinu jako mateřský jazyk a dějepis).
 • Item
  XIV. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Hykšová, Magdalena; Jednota českých matematiků a fyziků
  Sdělení přináší zprávu o XIV. semináři z historie matematiky pro vyučující na středních školách, který se uskutečnil ve dnech 19. až 22. srpna 2019 v Poděbradech.
 • Item
  Grafy funkcí
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Nocar, David; Zdráhal, Tomáš; Jednota českých matematiků a fyziků
  V článku je předvedeno, jak žákům základní školy mohou grafy funkcí dvou proměnných pomoci při hledání a verifikaci řešení některých úloh i přesto, že se s takovými grafy ještě nesetkali; obrázky funkcí dvou proměnných jsou pro ně v těchto případech dostatečně srozumitelné. Na druhé straně, redukcí počtu proměnných se řešení nestává názornější. Je zdůrazněno, že žáci musí mít však k dispozici nějaký matematický software, který jim pomůže původní grafy nakreslit.