Model lidského těla z hlediska elektrotechnické bezpečnosti a simulace nebezpečných stavů

Abstract
Cílem této práce bylo osvojit si práci v Matlabu a pochopit základní programovací prvky. Dalším cílem bylo vytvořit funkční aplikaci v prostředí app designeru, která by pomáhala s výpočtem proudu procházející jednotlivými částmi těla, při dotykovém napětí 25 - 1000V za různých podmínek na vytvořeném elektrickém modelu člověka podle tabulek normy ČSN IEC 60479-1.
The aim of this work was to learn how to work in Matlab and understand the basic programming elements. Another goal was to create a functional application in app designer environment that would help with the calculation of current through different parts of the body, at a touch voltage of 25 - 1000V under different conditions on the created electrical model of a human being according to the tables of IEC 60479-1 standard.
Description
Subject(s)
Matlab, medicínská technika, proud, odpor
Citation
ISSN
ISBN