Analýza a simulace chyb u akčních členů pro systémy bezpečného opuštění vozu

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečného opuštění vozu. Práce vznikla ve spolupráci s firmou Škoda Auto. V teoretické části jsou popsány některé bezpečnostní funkce automobilu. Dále jsou vysvětleny senzory a akční členy určené pro bezpečné opuštění vozidla. Praktická část se zabývá vytvořením programu pro zatáhnutí elektromechanické parkovací brzdy, na základě signálů ze snímačů.
This bachelor's thesis focuses on the issue of safe exit of the vehicle. The work was created in cooperation with Škoda Auto. Some safety features of the vehicle are described in the theoretical part. Sensors and actuators designed for safe exit from the vehicle are also explained. The practical part is focused on creating software that will apply the electromechanical park brake based on signals from the sensors.
Description
Subject(s)
airbag, autonehoda, bezpečnost, bezpečnostní pás, brzda, CAN, ECU, ESC, osvětlení vozidla, sběrnice, sedadlo, senzor
Citation
ISSN
ISBN