Vertikální distribuce bentických rozsivek v přehradě Harcov

Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena zejména na prozkoumání diverzity nárostových rozsivek v přehradě Harcov a výzkum výskytu rozsivek v různých hloubkách této přehrady. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku řas, zejména pak na rozsivky. Výzkum byl prováděn od dubna do září jednoho kalendářního roku, přičemž byly provedeny tři odběry ze dvou výzkumných tyčí. Tyče byly do přehrady umístěny šest týdnů před prvním odběrem, další odběry pak byly provedeny vždy po dvou měsících.
This bachelor work is focused on exploring diversity of benthic diatoms in Harcov reservoar and on research of apperance of benthic diatoms in different depths of this reservoar. Theoretical part is focusing on characteristics of algae, especially on diatoms. Research was made from april to september of one calendar year, whereas three samplings were made from two research points. Points were put in reservoar six weeks before first sampling, other samplings were made after two months each time.
Description
Subject(s)
Nárostové rozsivky, vertikální stratifikace, sezónní sukcese druhů rozsivek, biodiverzita, přehradní nádrž, hydrobiologie
Citation
ISSN
ISBN