Technika plaveckých obrátek

Abstract
Bakalářská práce se zabývá technikou plaveckých obrátek. Cílem této práce je vytvoření videí, která slouží pro ukázku techniky jednotlivých plaveckých obrátek. V teoretické části se krátce pojednává o plaveckých organizacích, které zastřešují veškeré plavecké sporty a zároveň vymezují jejich pravidla a směrnice. Pozornost je věnována především pravidlům, která se týkají plaveckých obrátek. Dále se práce zaobírá historickým vývojem plavání a plaveckých způsobů až do nynější podoby a jejich specifikům. Největší prostor je poskytnut detailnímu popisu správné techniky plaveckých obrátek. Ke každé z plaveckých obrátek je v rámci praktické části práce vytvořeno video, které slouží k názorné ukázce provedení dané obrátky dle oficiálních pravidel. Každé z videí je poté podrobně rozebráno do jednotlivých částí.
This bachelor thesis focuses on the techniques of swimming turns. This thesis aims to create videos that work as a technique demonstration of individual swimming turns. The theoretical part is about swimming institutions covering all of the swimming sports and simultaneously providing all the rules and guidelines. The main focus is on the swimming turns rules. This thesis also deals with the historical development of swimming and swimming strokes to nowadays form and its specifics. The most significant part is dedicated to a detailed description of the proper swimming turns techniques. A video was created for each swimming turn in the practical part. These videos are used as an example of the swimming turns and are aligned with the official swimming rules. Every one of these videos is then analysed in individual parts.
Description
Subject(s)
plavání, plavecké obrátky, plavecké způsoby, technika, video
Citation
ISSN
ISBN