Rok 2020

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Spektrální vlastnosti kruhových piezokeramických rezonátorů
    (2020-09-9) Pustka, Martin
    Publikace se zabývá popisem spektrálních vlastností kruhových osově symetrických rezonátorů z piezoelektrické keramiky s obecným poměrem průměru a tloušťky. Závislost modálních parametrů (rezonanční frekvence a tvaru kmitu) na poměru rozměrů je studována pomocí analytických modelů odvozených za předpokladu lineární teorie piezoelektřiny. Teoretické závislosti jsou doplněny řadou příkladů a porovnání s experimentálními hodnotami. Práce přináší souhrnný popis problematiky vycházející ze současného stavu poznání.