Spektrální vlastnosti kruhových piezokeramických rezonátorů

Title Alternative:Spectral properties of circular piezoceramic resonators
Abstract
Publikace se zabývá popisem spektrálních vlastností kruhových osově symetrických rezonátorů z piezoelektrické keramiky s obecným poměrem průměru a tloušťky. Závislost modálních parametrů (rezonanční frekvence a tvaru kmitu) na poměru rozměrů je studována pomocí analytických modelů odvozených za předpokladu lineární teorie piezoelektřiny. Teoretické závislosti jsou doplněny řadou příkladů a porovnání s experimentálními hodnotami. Práce přináší souhrnný popis problematiky vycházející ze současného stavu poznání.
This monograph deals with the characterization of spectral properties of circular axisymmetrical resonators made of piezoelectric ceramics with a general diameter to thickness ratio. The dependence of modal parameters (resonance frequency and modal shape) on the aspect ratio is studied using analytical models based on linear piezoelectric theory. The theoretical dependencies are complemented by a number of examples and comparisons with experimental values. The book introduces a comprehensive description of this topic arising from the current state of knowledge.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN
978-80-87184-88-2
Collections