Nový pavilon základní školy v Řevnicích

Abstract
Předmětem mé bakalářské práce je návrh nového pavilonu základní školy v Řevnicích. Zadání vychází z vypsané architektonické soutěže. Přístavba navazuje na stávající budovu školy, přimyká se k uliční linii a maximalizuje tak využitelnost zahrady. Dřevěná konstrukce nové budovy je lemována ochozy, které propojují učebny s exteriérem. Vzdušnost podtrhují velká otvíravá okna. Poslední patro je ustoupené a odlehčené dvěma terasami. Aula, výtvarný ateliér a dílna jsou v odpoledních hodinách zpřístupněny k využití pro zájmové aktivity veřejnosti.
The subject of my bachelor thesis is the design of a new pavilion of a primary school in Řevnice. The assignment is based on the announced architectural competition. The extension is connected to the existing school building, adjacent to the street line and maximizes the usability of the garden. The wooden structure of the new building is flanked by galleries that connect the classrooms to the exterior. Large opening windows accentuate the airiness. The top floor is set back and relieved by two terraces. The auditorium, the art studio and the workshop are open for public use in the afternoons.
Description
Subject(s)
škola, dřevo, dostavba
Citation
ISSN
ISBN