Městská knihovna v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi

Abstract
Na území bývalého cukrovaru v Břeclavi je hotová urbanistická studie, která počítá se zachováním objektu původní tržnice, do které má být navržena městská knihovna, na níž je připravovaná architektonická soutěž. Objekt knihovny je samostatnou vestavbou na sloupech, která se nedotýká žádné stávající konstrukce. Návrh zachovává původní charakter stávajícího objektu, pouze jsou v něm vytvořeny po téměř celém obvodu monumentální otvory, což umožňuje propojení s okolím a zároveň tak vzniká krytý veřejný prostor, kde se dají pořádat kulturní akce. Objekt a jeho bezprostřední okolí se tak stane prostorem pro komunitní setkávání a místem trávení volného času.
An urban study has been completed on the site of the former sugar refinery in Břeclav, which involves the preservation of the original market building. The market building is planned to be transformed into a municipal library, with an upcoming architectural competition in preparation for its design. The library structure will be a standalone extension supported by pillars, without affecting any existing constructions. The design aims to retain the original character of the building while incorporating monumental openings around its perimeter, allowing for integration with the surroundings and creating a covered public space suitable for hosting cultural events. The building and its immediate surroundings will thus become a space for community gatherings and leisure activities.
Description
Subject(s)
knihovna, břeclav, rekonstrukce
Citation
ISSN
ISBN