Cesta k ženskému volebnímu právu v Connecticutu v letech 1905-1920

Abstract
Bakalářská práce sleduje a analyzuje vývoj Connecticutského sdružení za hlasovací práva žen mezi lety 1905-1920 a zkoumá tak jeho cestu k ratifikaci 19. dodatku Ústavy Spojených států. Zabývá se taktéž rozborem především primárních písemných pramenů, které o této problematice vypovídají.
This bachelor's thesis traces and analyzes the progression of the Connecticut Woman Suffrage Association between the years 1905-1920, exploring its path to the ratification of the Nineteenth Amendment to the Constitution of the United States. It also examines the analysis of particularly primary documentary sources that bear on this issue.
Description
Subject(s)
Ženy, Connecticut, sufražistky, Connecticutské sdružení za hlasovací práva žen, aktivistky, ženské volební právo, první vlna feminismu, Spojené státy americké, devatenáctý dodatek, Národní sdružení za hlasovací práva žen, Národní strana žen, ratifikace
Citation
ISSN
ISBN