Využití sociálních sítí a moderních technologií jako platformy pro volnočasovou pedagogiku

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na téma pozitivního využití sociálních sítí a online platforem pro volnočasovou pedagogiku a v praxi, u žáků středního školního věku, ověřuje, zdali je možné realizovat volnočasové aktivity tímto způsobem. V práci jsou vysvětleny základní pojmy volnočasové pedagogiky a popsány moderních online nástroje, sociálních sítě a jejich možnosti využití.
The bachelor thesis focuses on the positive use of social networks and online platforms for leisure pedagogy and verifies in practice, with secondary school-aged students, whether it is possible to implement leisure activities in this way. The paper explains the basic concepts of leisure pedagogy and describes modern online tools, social networks and their possible uses.
Description
Subject(s)
Moderní technologie; Sociální sítě; Volnočasová pedagogika.
Citation
ISSN
ISBN