Analýza opotřebení nitinolových drátů vlivem vzájemného kontaktu

Title Alternative:Analysis of wear nitinol wire influence contact with each other
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou kontaktních tlaků a kontaktních ploch, které vznikají mezi dráty pletených stentů. V úvodní části práce je zpracována rešerše z odborné literatury na téma Nitinol a tribologie. V další části práce je představen parametrický model MKP a navržený experiment. V závěru práce jsou uvedeny a zhodnoceny výsledky z MKP a z navrženého experimentu.
Description
50 s., 29 s. příl. :obr., tab., grafy, výkresy +CD ROM
Subject(s)
tribology, parametric modeling, material wear, tribologie, parametrické modelování, opotřebení materiálu
Citation
ISSN
ISBN
Collections