Užitý a dekorativní předmět v interiéru

Title Alternative:Used and decorative object in interior
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce nese název užitý a dekorativní předmět v interiéru. Cílem bylo vytvořit sérii objektů do interiéru, které budou plnit funkci dekorativní a zároveň užitou. Jedná se o tavené mísy, u kterých jsem různě kombinoval barevnost A to lepením, nebo přímo při tavení objektů v peci. Úvodem má práce pojednává o historii a počátcích sklářství. Dále přibližuji technologie použité při realizaci. Poslední část je věnovaná samotné realizaci. Vše je doplněno o obrazovou část.
This thesis bears the title used for a decorative object in the interior. The aim was to create a series of objects into the interior, which will serve as decorative and also used. It is a mold plate, which I combined color and glue it, or directly at objects in the melting furnace. Introduction to the work deals with the history and beginnings of glass making. Furthermore, theories of technology used in implementation. The last part is devoted to actual implementation. Everything is accompanied by a picture section.
Description
katedra: KDE; přílohy: cd; rozsah: 32 s., 7 s. obr. příloh
Subject(s)
sklo, kruh, barva, řez, kombinace, světlo, glass, ring, color, incision, combination, light
Citation
ISSN
ISBN