Systém pro automatickou detekci a rozpoznávání pohybujících se vozidel

Title Alternative:System for automatic detection and recognition of moving vehicles
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce a klasifikace projíždějících vozidel založené na metodách a algoritmech pro zpracování a rozpoznávání obrazových dat. V první části je popsán algoritmus pro detekci pohybu v obraze. Algoritmus se skládá z několika částí. V prvním kroku je potřeba předzpracovat data ze záznamového zařízení, následuje substrakce pozadí, jejímž výstupem je model prostředí, na jehož základě dojde k detekci nestacionárních objektů v obraze. Substrakce pozadí je dělena dle metod, sloužící pro aktualizaci zmíněného modelu. U těchto metod jsou zkoumány jejich výhody a nevýhody. Ve druhé části jsou popsány klasifikační algoritmy využívané ve výstupní aplikaci této práce. Jsou to algoritmy PCA (Principal Component Analysis) využívající metodu nejbližšího souseda k určení třídy neznámého obrazu, dále korelační filtr MACE (Minimum Average Correlation Energy) a také klasifikátor SVM (Support Vector Machine) jenž spolupracuje s metodou PCA pro substrakci příznaků. Jedná se v podstatě o vylepšení metody PCA, s tím rozdílem, že klasifikace je realizována klasifikátorem SVM, nikoliv metodou nejbližšího souseda. V praktické části je navržen program implementující zmíněné algoritmy, jenž je otestován na vytvořené databázi videosekvencí. Výsledky rozpoznávání klasifikátorů a úspěšnost detekce pohybu v obraze je shrnuta v poslední části této práce.
Description
75 s. :il., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
pattern recognition, image processing, computer algorithms, software, rozpoznávání vzorů, zpracování obrazu, algoritmy (programování), software
Citation
ISSN
ISBN