Odrazové schopnosti hráčů fotbalu

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a vyhodnocení odrazových schopností hráčů fotbalu. Výzkum byl proveden na umělé trávě ve Vratislavicích nad Nisou. Jednalo se o tým TJ jiskra Vratislavice nad Nisou. Měření bylo provedeno pomocí systému Kistler Quattro Jump. V Teoretické části je zahrnuta historie fotbalu společně se základními pravidly, rozmezím hřiště a průběhem celé hry. Navazují nejznámější řídící organizace fotbalu a to FIFA a UEFA. V poslední části teoretické práce nalezneme popis svalů, které se zapojují při vertikálním odrazu, biomechaniku vertikálního odrazu a popis systému Kistler Quattro Jump. Praktická část je poté zaměřena na analýzu a porovnání výsledků měření mezi jednotlivými mužstvy.
The bachelor's thesis is focused on the analysis and evaluation of the rebounding abilities of football players. The research was conducted on artificial grass in Vratislavice nad Nisou with the football team TJ jiskra Vratislavice nad Nisou. Measurements were made using the Kistler Quattro Jump system. In the Theoretical part is the history of football followed by the basic rules, the range of the field and the course of the entire game. Furthermore the most famous governing organizations of football, namely FIFA and UEFA. In the last part of the theoretical work, we will find a description of the muscles involved in the vertical bounce, the biomechanics of the vertical bounce and a description of the Kistler Quattro Jump system. The practical part is focused on the analysis and comparison of measurement results between individual teams.
Description
Subject(s)
fotbal, vertikální odraz, schopnost, Kistler, Quattro Jump, football, vertical rebound, ability, Kistler, Quattro Jump
Citation
ISSN
ISBN