Přípravek pro demonstraci různých modulacísignálu

Abstract
Práce se zabývá tvorbou programu a úlohy do laboratoře pro prezentaci základních modulací (AM, FM, ASK, PSK, FSK a QAM). Pro kompletní prezentaci modulací se využívá SDR. Program kromě prezentace modulací ovládá i SDR, které se používá pro vysílání a příjem. Pro tvorbu celého programu je použitý programovací jazyk Python.
The thesis deals with the creation of a program and a task for the laboratory for the presentation of basic modulations (AM, FM, ASK, PSK, FSK and QAM). SDR is used for the complete presentation of modulations. In addition to the presentation of the modulation, the program also controls the SDR, which is used for transmission and reception. The Python programming language is used to create the entire program.
Description
Subject(s)
SDR, AM, FM, ASK, FSK, PSK, QAM, Python, ADALM PLUTO, SDR, AM, FM, ASK, FSK, PSK, QAM, Python, ADALM PLUTO
Citation
ISSN
ISBN