Testování nových kontrastních látek pro 31P magnetickou rezonanci

Abstract
Cílem této práce je testování nových kontrastních látek pro 31P magnetickou rezonanci především z hlediska senzitivity. Teoretická část práce se zabývá popisem fyzikálního principu, vývoje a možností zobrazování magnetickou rezonancí, popisem principu a vývoje kontrastních látek se zvláštním zaměřením 31P kontrastní látky. Podstatou praktické části je testování nových kontrastních látek in vitro z hlediska senzitivity, a to v MR zobrazení a také v MR spektroskopii.
The aim of this work is the testing of new contrast agents for 31P magnetic resonance primarily focused on sensitivity. The theoretical part of the thesis deals with the description of the physical principle, development and possibilities of magnetic resonance imaging, description of the principle and development of contrast agents with a special focus on 31P contrast agent. The essence of the practical part is the testing of new contrast agents in vitro in terms of sensitivity in MR imaging and also in MR spectroscopy.
Description
Subject(s)
Magnetická rezonance, zobrazování magnetickou rezonancí, magnetická rezonanční spektroskopie, MRS, MRI, kontrastní látky pro 31P MR, magnetic resonance, Magnetic resonance imaging, magnetic resonance spectroscopy, MRS, MRI, contrast agents for 31P MR
Citation
ISSN
ISBN