Testování nových kontrastních látek pro 31P magnetickou rezonanci

dc.contributorZeman Jan, Mgr. Ph.D. : 66671
dc.contributor.advisorJirák Daniel, doc. Ing. Ph.D. : 64078
dc.contributor.authorČervený, David
dc.date.accessioned2022-12-20T04:38:49Z
dc.date.available2022-12-20T04:38:49Z
dc.date.committed2021-6-30
dc.date.defense2022-09-05
dc.date.submitted2020-9-1
dc.date.updated2022-9-5
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractCílem této práce je testování nových kontrastních látek pro 31P magnetickou rezonanci především z hlediska senzitivity. Teoretická část práce se zabývá popisem fyzikálního principu, vývoje a možností zobrazování magnetickou rezonancí, popisem principu a vývoje kontrastních látek se zvláštním zaměřením 31P kontrastní látky. Podstatou praktické části je testování nových kontrastních látek in vitro z hlediska senzitivity, a to v MR zobrazení a také v MR spektroskopii.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is the testing of new contrast agents for 31P magnetic resonance primarily focused on sensitivity. The theoretical part of the thesis deals with the description of the physical principle, development and possibilities of magnetic resonance imaging, description of the principle and development of contrast agents with a special focus on 31P contrast agent. The essence of the practical part is the testing of new contrast agents in vitro in terms of sensitivity in MR imaging and also in MR spectroscopy.en
dc.description.mark1
dc.format86 s
dc.format.extentROM
dc.identifier.signatureV 202204555
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166792
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginenumerate item~BENEŠ, J., D. JIRÁK~ a F. VÍTEK.~ Základy lékařské fyziky. Praha~: Carolinum, 2015. 978-80-246-2645-1. itemBOTTOMLEY, Paul A. a John R. Griffiths. Handbook of magnetic resonance spectroscopy In Vivo. MRS Theory, Practice and Applications. Chichester~: John Wiley & Sons, 2014. itemParker, Geoff J. M. Magnetic Resonance Imaging (MRI) In Drug Development. Drug development world. 2016,~ Winter 2015/16. itemBERNSTEIN, M. A., K. F. KING, a X. J. ZHOU. Handbook of MRI Pulse Sequences. Burlington~: Elsweir, 2004. 0-12-092861-2. itemPALLIER, Christophe. Signal to noise ratio in MRI. Christophe Pallier. [Online] 18. 12 2015. [Citace: 15. 04 2019.] http://www.pallier.org/pdfs/snr-in-mri.pdf. itemEDELMAN, Robert R. The History of MR Imaging as seen through the Pages of Radiology. Radiology. 2014, 273(2). itemJAMES, Thomas L. Fundamentals of NMR. San Francisco~: University of California, 1998. itemKONSTANDIN, Simon a Lothar R. Schad. 30 years of sodium/X-nuclei magnetic resonance imaging. Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine. 2014, 27(1). itemMARK HAACKE, E. et al. Magnetic resonance imaging: physical principles and sequence design . Second edition. Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell, 2014. ISBN 978-1-118-63398-4. itemŽIŽKA, Jan et al. Protokoly MR zobrazování: pokročilé techniky. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-179-7. endenumerate
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectMagnetická rezonancecs
dc.subjectzobrazování magnetickou rezonancícs
dc.subjectmagnetická rezonanční spektroskopiecs
dc.subjectMRScs
dc.subjectMRIcs
dc.subjectkontrastní látky pro 31P MRcs
dc.subjectmagnetic resonanceen
dc.subjectMagnetic resonance imagingen
dc.subjectmagnetic resonance spectroscopyen
dc.subjectMRSen
dc.subjectMRIen
dc.subjectcontrast agents for 31P MRen
dc.titleTestování nových kontrastních látek pro 31P magnetickou rezonancics
dc.titleTesting of new 31P magnetic resonance imaging contrast agentsen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineBMI
local.degree.programmeBiomedicínské inženýrství
local.degree.programmeabbreviationN3963
local.department.abbreviationFZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.authorD19000116
local.identifier.stag41961
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis838d9025-93a8-4ca1-ab12-3641de93c1fc
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4555
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DIPLOMKACD_1.pdf
Size:
3.79 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Cerveny_posudek_vedouci.pdf
Size:
224.81 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Cerveny_posudek_oponent.pdf
Size:
223.87 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
32.11 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP