Monitorace srdečního rytmu implantabilním záznamníkem

Abstract
Práce se zabývá dlouhodobou monitorací srdečního rytmu pomocí implantabilního srdečního záznamníku. Tato metoda slouží až k několikaleté monitoraci EKG pacienta pro objasnění méně častých kardiologických obtíží. Systémy dlouhodobé monitorace jsou programovatelná zařízení a kontinuálně monitorují elektrickou srdeční aktivitu. Dále práce popisuje snímání záznamníku, zabývá se polohou záznamníku vůči srdci a hypotézy ověřuje na experimentu.
The thesis deals with long-term heart rhythm monitoring using an implantable heart recorder. This method is used to monitor the patient's ECG for up to several years to clarify less frequent cardiac problems. Long-term monitoring systems are programmable devices and continuously monitor the cardiac activity. Furthermore, the thesis describes the scanning of the recorder, deals with the position of the recorder in relation to the heart and verifies the hypotheses in an experiment.
Description
Subject(s)
Elektrokardiografie, implantabilní srdeční záznamník, monitorace srdeční rytmu, srdce, Electrocardiography, heart, heart rhythm monitoring, implantable heart recorder
Citation
ISSN
ISBN