Monitorace srdečního rytmu implantabilním záznamníkem

dc.contributorTrojáček Miroslav, Ing. : 67966
dc.contributor.advisorMorava Jan, Ing. : 66105
dc.contributor.authorSvobodová, Sára
dc.date.accessioned2022-12-20T04:38:18Z
dc.date.available2022-12-20T04:38:18Z
dc.date.committed2022-7-29
dc.date.defense2022-09-06
dc.date.submitted2021-11-30
dc.date.updated2022-9-6
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractPráce se zabývá dlouhodobou monitorací srdečního rytmu pomocí implantabilního srdečního záznamníku. Tato metoda slouží až k několikaleté monitoraci EKG pacienta pro objasnění méně častých kardiologických obtíží. Systémy dlouhodobé monitorace jsou programovatelná zařízení a kontinuálně monitorují elektrickou srdeční aktivitu. Dále práce popisuje snímání záznamníku, zabývá se polohou záznamníku vůči srdci a hypotézy ověřuje na experimentu.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with long-term heart rhythm monitoring using an implantable heart recorder. This method is used to monitor the patient's ECG for up to several years to clarify less frequent cardiac problems. Long-term monitoring systems are programmable devices and continuously monitor the cardiac activity. Furthermore, the thesis describes the scanning of the recorder, deals with the position of the recorder in relation to the heart and verifies the hypotheses in an experiment.en
dc.description.mark2
dc.format70
dc.format.extentIlustrace 1 ROM
dc.identifier.signatureV 202204547
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166784
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparBULAVA, Alan.~2017.~Kardiologie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0468-0.~~par parČESKO. 2014. Zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č.~634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. In:~Sbírka zákonů České~republiky.~Částka 110, s. 3146-3187. ISSN 1211-1244.~par parČIHÁK, Radomír. 2016. Anatomie 2. 3. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4788-0.~par parELLENBOGEN, Kenneth et al.~2017.~Clinical~cardiac~pacing,~defibrillation, and~resynchronization~therapy. Philadelphia:~Elsevier.~ISBN 978-0-323-37804-8.par parHAMPTON, John R.~2013.~EKG stručně, jasně, přehledně. Praha: Grada.~ISBN 978-80-247-4246-5.par parHOLUBEC, Luboš. 2017.Klinická propedeutika v klinických a interních oborech.~Plzeň: Západočeská univerzita. ISBN 978-80-261-0671-5.par parKETTNER, Jiří et al. 2017.~Akutní kardiologie. 2. vyd. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-204-4422-6.par parKITTNAR, Otomar et al. 2020.~Lékařská fyziologie. 2. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1963-4.~par parSTŘEDA, Leoš a Petr~PANÝREK.~2011.~eHealth~a telemedicína. Praha:~High~Tech~Park.~37 s. ISBN 978-80-254-9508-7.~par parTÁBORSKÝ, M., J. KAUTZNER a~A. LINHART. 2018. Kardiologie I. 2.vyd. Praha: Mladá fronta.~ISBN 97880204-4812-5.~par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectElektrokardiografiecs
dc.subjectimplantabilní srdeční záznamníkcs
dc.subjectmonitorace srdeční rytmucs
dc.subjectsrdcecs
dc.subjectElectrocardiographyen
dc.subjecthearten
dc.subjectheart rhythm monitoringen
dc.subjectimplantable heart recorderen
dc.titleMonitorace srdečního rytmu implantabilním záznamníkemcs
dc.titleHeart rhythm monitoring with an implantable recorderen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineBMT
local.degree.programmeBiomedicínská technika
local.degree.programmeabbreviationB3944
local.department.abbreviationFZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.authorD19000022
local.identifier.stag43880
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis902e34a0-bb8b-4d5d-a859-a5f4c13e9c31
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4547
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP1622670_merged.pdf
Size:
10.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudekvedoucihobp_Svobodova.pdf
Size:
545.04 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Svobodova_posudek_oponent.pdf
Size:
222.14 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
32.24 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP