Skleněné objekty na téma ,,měkké napětí

Title Alternative:Skleněné objekty na téma ,,měkké napětí Skleněné objekty na téma ,,měkké napětí
Abstract
Cílem mé bakalářské práce je vytvoření skleněné instalace, která je inspirována kulovitými oblými tvary, vzduchovými bublinami a povrchovým napětím. Všechna tato témata mě dlouhodobě fascinují a pracuji s nimi téměř v každé semestrální práci. V této bakalářské práci se snažím na kulaté tvary nahlížet z jiné perspektivy a lehce je narušovat. V první rešeršní části bakalářské práce popisuji počátky této myšlenky. Dále se zabývám vznikem kulatého tvaru, jeho filozofií a inspiruji se umělci, kteří s tímto tvarem dlouhodobě pracovali. Praktická část se skládá z návrhů, skic a pokusů, které postupně vyústí ve finální výrobek.
The goal of my bachelor thesis is to create a glass instalation in the Gallery N, inspired by round shapes, air bubbles and surface tension. Round shapes have inspired me for a long time and I work with them in almost all of my termly work. In this bachelor thesis I´m trying to look at the round shapes from a different perspective and also I´m trying to disturb them, for example by imprinting my fingers or architectural elements of gallery into their round shapes.In the first chapter of the research part of my bachelor thesis I´m writing about the beginning of this idea. In the next chapters I´m writing about the origin of the round shape, it´s philosophy and other artists that worked with this shape for a long time. The practical part consists of tests and experiments, that led to the final product.
Description
Subject(s)
tavená plastika, sklo, skleněné objekty, povrchové napětí, koule, bublina, měkkost, bílá barva, klid, instalace, Galerie N, fused glass sculpture, glass, glass objects, surface tension, sphere, bubble, softness, white color, calm, installation, Gallery N
Citation
ISSN
ISBN