Návrh konstrukce open-source CNC frézky

Abstract
Práce se zabývá studií konstrukce CNC frézky, nazývané i jako CNC router. V práci je provedena analýza trhu se sestavenými zařízeními a s různými druhy komponentů pro stavbu CNC frézek. Hlavní náplní práce je navržení a počítačové testování nosných a pohyblivých prvků stroje. Při návrhu konstrukce je kladen důraz zajištění open-source funkce a na pořizovací cenu stroje. Sledováním nákladů lze dostat i CNC frézky do malých dílen.
The thesis deals with the study of the design of a CNC milling machine, also called a CNC router. In the thesis, the market analysis of assembled devices and different types of components for the construction of CNC routers is carried out. The main focus of the work is the design and computer testing of the machine's load-bearing and moving elements. In the design of the structure, the focus is onproviding open-source features and on the acquisition cost of the machine. By keeping an eye on the cost, CNC milling machines can also be brought into small workshops.
Description
Subject(s)
Frézování, frézka, CNC, lineární vedení, vřeteno, fréza, krokový motor, Milling, milling machine, CNC, linear guide, spindle, milling machine, stepper motor
Citation
ISSN
ISBN
Collections