Návrh konstrukce open-source CNC frézky

dc.contributorDittrich Vojtěch, Ing. : 68417
dc.contributor.advisorShynkarenko Andrii, Ing. Ph.D. : 66346
dc.contributor.authorSvatý, Filip
dc.date.accessioned2022-12-19T04:32:21Z
dc.date.available2022-12-19T04:32:21Z
dc.date.committed2023-5-15
dc.date.defense2022-06-07
dc.date.submitted2021-11-15
dc.date.updated2022-6-7
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractPráce se zabývá studií konstrukce CNC frézky, nazývané i jako CNC router. V práci je provedena analýza trhu se sestavenými zařízeními a s různými druhy komponentů pro stavbu CNC frézek. Hlavní náplní práce je navržení a počítačové testování nosných a pohyblivých prvků stroje. Při návrhu konstrukce je kladen důraz zajištění open-source funkce a na pořizovací cenu stroje. Sledováním nákladů lze dostat i CNC frézky do malých dílen.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the study of the design of a CNC milling machine, also called a CNC router. In the thesis, the market analysis of assembled devices and different types of components for the construction of CNC routers is carried out. The main focus of the work is the design and computer testing of the machine's load-bearing and moving elements. In the design of the structure, the focus is onproviding open-source features and on the acquisition cost of the machine. By keeping an eye on the cost, CNC milling machines can also be brought into small workshops.en
dc.description.mark1
dc.format62 s (přílohy 9 s.)
dc.format.extentTabulky, Plany 1 ROM, 1 výkres
dc.identifier.signatureV 202204422
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166658
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonpar[1] PEŠÍK, Lubomír.~Části strojů: stručný přehled. 1. díl. Vyd. 5., dopl. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-183-2.par par[2] PEŠÍK, Lubomír.~Části strojů: stručný přehled. 2. díl. Vyd. 5., dopl. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-184-9.par par[3] MAREK, Jiří a Petr BLECHA.~Konstrukce CNC obráběcích strojů. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Praha: MM Publishing, 2010. MM speciál. ISBN 978-80-254-7980-3.par par[4] SELECKÝ, Matúš.~Arduino: uživatelská příručka. Přeložil Martin HERODEK. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4840-2.par par[5] MORAVEC,V.~Konstrukce strojů a zařízení II - Čelní ozubená kola. Teorie, výpočet, konstrukce, výroba, kontrola. Montanex, a.s., Ostrava, 2001. ISBN 80-7225-051-5.par par[6] SHIGLEY, J. E., Ch. R. MISCHKE, R. G. BUDYNAS, M. HARTL a M. VLK.~Konstruování strojních součástí. Brno: VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-2629-0.par par[7] ŘASA, J., GABRIEL, V.~Strojírenská technologie 3 - 1. díl - Metody, stroje a nástroje pro obrábění. Praha: Scientia, 2005. ISBN 80-7183-337-1par par[8] SANDVIK Coromant, Sandviken.~Technická příručka obrábění - soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání, upínání nástrojů. 2005. 601 s.par par[9] ŘASA, J., POKORNÝ, P., GABRIEL, V.~Strojírenská technologie 3 - 2. díl - Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, fyzikální technologie obrábění. 1. vyd. Praha: Scientia, spol. s r.o., 2001. 221 s. ISBN 80-7183-227-8.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectFrézovánícs
dc.subjectfrézkacs
dc.subjectCNCcs
dc.subjectlineární vedenícs
dc.subjectvřetenocs
dc.subjectfrézacs
dc.subjectkrokový motorcs
dc.subjectMillingen
dc.subjectmilling machineen
dc.subjectCNCen
dc.subjectlinear guideen
dc.subjectspindleen
dc.subjectmilling machineen
dc.subjectstepper motoren
dc.titleNávrh konstrukce open-source CNC frézkycs
dc.titleDesign of open-source CNC milling machineen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSTR
local.degree.programmeStrojírenství
local.degree.programmeabbreviationB0715A270008
local.department.abbreviationKSA
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS19000118
local.identifier.stag43720
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisc29d5829-c041-48da-bf6d-e0b2d041ece7
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4422
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BPSvaty.pdf
Size:
16.38 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_hotovo.rar
Size:
12.23 MB
Format:
Unknown data format
Description:
VSKP__priloha
Loading...
Thumbnail Image
Name:
oponent_Svaty.pdf
Size:
335.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_BP_Svaty__vedouci_.pdf
Size:
898.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
32.42 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections