Silově-rychlostní příprava pro vrhačské disciplíny

Abstract
Závěrečná diplomová práce je zaměřena na vytvoření multimediálního materiálu posilovacích cviků pro vrhačské disciplíny. Cílem této práce je provést analýzu současných posilovacích cviků a vytvořit řadu posilovacích cviků pro vrhačské disciplíny na základě analýzy videí na internetu a mých zkušeností s trénováním.
The final diploma thesis is focuses on creating a multimedia material that presents a series of strengthening exercises for throwers discipline. The aim of this diploma thesis is to conduct an analysis of contemporary current strengthening exercises and create a series of strength training exercises for throwing disciplines based on the analysis of videos on the internet and my experience with training.
Description
Subject(s)
technika vrhačských disciplín, hod kladivem, vrh koulí, hod oštěpem, hod diskem, odhod, řada posilovacích cviků, posilování, technique of throwers discipline, hammer throw, shot put, javelin throw, discus throw, throw, series of strengthening exercises, strengthening
Citation
ISSN
ISBN