Využití 3d tisku v architektuře

Abstract
Zadáním práce je průzkum stávajících technologií a možností 3d tisku v architektuře a stavitelství. Cílem je najít vhodnou kombinaci materiálů a technologií pro potenciální aplikaci jak navrhování, tak výroby a realizaci v budoucnosti. Objektem pro demonstraci těchto cílů byla vybrána budova nádraží v Brně.
The task of the thesis is the investigation to the current available 3d printing technologies in architecture and buiding industry. The goal is to find an appropriate combination of materials and technologies for application in, designing, prefabrication and realization in the future. As an object object for demonstration of these goals, the building of new mai train station in Brno was chosen.
Description
Subject(s)
3d tisk, recyklovaný plast, materiálová úspora, bednění, automatizace výstavby, vlakové nádraží, 3d printing, recycled plastic, material savings, formwork, construction automatization, train station
Citation
ISSN
ISBN