Podnikání v oblasti odpadů

Title Alternative:Enterprise in wastes
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Nakládání s odpady patří stále mezi nejpalčinější problémy dnešní doby. I když bylo v této oblasti uděláno mnoho a je vidět řadu pozitivních výsledků, nedá se říci, že by se oblast odpadů stala rájem podnikání. Hlavní část problémů spočívá v neexistenci systému, který by byl sladěn s nástroji k ochraně životního prostředí a sférou tržního hospodářství tak, aby zajistil široké využití vyprodukovaných odpadů s pozitivními ekonomickými efekty a byl by příznivý k životnímu prostředí. V současnosti patří mezi nejekonomičtější metody v České republice jak naložit s odpady, skládkování. Recyklace nebo využití odpadů jako druhotných surovin patří k nákladnějším metodám a jsou méně preferovány, i když lze v posledních letech sledovat růst množství využitých odpadů.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN