Ekonomické aspekty státní protidrogové politiky

Title Alternative:Economical aspects of the govermental anti-drug policy
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Drogy dnes představují závažné mezinárodní riziko zasahující téměř všechny země světa, od rozvojových po rozvinuté. Světový trh s nezákonnými drogami dosahuje obrovských nezdaněných zisků a ekonomické důsledky užívání drog dopadající na společnost jsou značné. Diplomová práce proto nabízí často opomíjený ekonomický úhel pohledu na tuto problematiku - nezohledňuje příliš askepty morální, zdravotní či sociální, ale soustřeďuje se převážně na aspekty ekonomické. První část práce stručně nastiňuje současný stav a vývojové trendy drogové scény v ČR a tím celou problematiku uvozuje a zasazuje do souvislostí.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN