Optimalizace rozvozu LPG

Title Alternative:Optimization on the LPG distribution
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem této diplomové práce je navrhnout nový systém rozvozu LPG (tj. zkapalněných uhlovodíkových plynů) pro společnost Kralupol, spol. s.r.o. Teoretická část práce je rozdělena do 3 oblastí. Nejprve se zabývá vývojem logistiky a jejím významem pro současné podnikání. Rozebírá cíle logistiky a jejich prvky: logistické náklady a služby a přihlíží k možnostem jejich optimalizace. Druhá část je zaměřena na dopravní logistiku, kde je stěžejní částí analýza druhů nákladní dopravy včetně možných kombinací. Jelikož je LPG klasifikován jako nebezpečná látka, je na závěr stručně charakterizována přeprava nebezpečných věcí.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN