Zdroje financování české katolické charity

Title Alternative:Financial resources of the Czech catholic charity
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce Terezy Smiškové pojednává o neziskových organizacích, jmenovitě o České katolické charitě. první část se zabývá neziskovým sektorem obecně a zkoumá význam a působení neziskových organizací v české společnosti. Druhá část práce představuje Českou katolickou charitu jako účelové zařízení římskokatolické církve a uvádí její činnosti. Práce je více věnována jedné ze školek České katolické charity, Charitní ošetřovatelské službě v Liberci, a podrobně rozebírá zdroje financování této agentury - na základě výnosů z let 1997-1999.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN