Cestovní náhrady jako daňový náklad

Title Alternative:Reimbursement of travel costs as a tax expense
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Náhrady cestovních výdajů, které jsou diferencovány na náklady daňově uznatelné a náklady naňově neuznatelné se staly běžným a frekventovaným tématem v mnoha odborných časopisech a publikacích. Zákon o cestovních náhradách je pravidelně obměňován a doplňován, přičemž poslední novelizace tohoto zákona přinesla mnohé úpravy a změny zaměřené zejména na náhrady stravného a zálohy poskytované při zahraničních pracovních cestách. Podnikatelé a zaměstnavatelé vědomě či něvědomě zneužívají mezer v ustanoveních zákona, a realizují tak neoprávněné náhrady cestovních výdajů, než zvyšují daňový základ a snižují daňovou povinnost.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN