Městské lázně v Krnově

Abstract
Předmětem bakalářské práce je dostavba stávajícího areálu letního koupaliště v Krnově. Dostavba by měla obsahovat především krytý plavecký bazém 25m a tím zajišťovat celoroční provoz areálu, zároveň by měla dořešit problematické parkování při letním koupališti.Zadání vyplývá z probíhající architektonické soutěže ČKA.
Point of this bachelor work is design of spa and swimming pool, which will be added to conteporary outside pool used for summer season. First, design should include indoor 25m pool considered for national competitions, so that will make whole area in use for all season. Design should also deal with struggles as vehicle parking.Assignment claims to CKA competition.
Description
Subject(s)
koupaliště, bazén, lázně, tobogán, pool, spa, tobogan
Citation
ISSN
ISBN