TOURISM IN THE MORAVIAN KARST

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Vaníček, Jiří
dc.date.accessioned 2022-01-03T09:53:51Z
dc.date.available 2022-01-03T09:53:51Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2021_2_10
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/161355
dc.description.abstract Článek se zaměřuje na udržitelný cestovní ruch v chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Mezi účastníky výzkumu patřily obce, zúčastněné strany v oblasti cestovního ruchu, obyvatelé a návštěvníci. Moravský kras (CHKO) je příkladem zachovalé krajinné oblasti, která dokázala skloubit ochranu životního prostředí a cestovní ruch. Převažují návštěvy jeskyní; návštěvníci však své aktivity neomezují pouze na tento typ turistické atrakce. Navštěvují také další přírodní i kulturní památky. Většina obcí si myslí, že existence CHKO Moravský kras pozitivně ovlivňuje rozvoj cestovního ruchu. Oceňují nová pracovní místa a příliv financí z regionálního rozpočtu. cs
dc.description.abstract Der Artikel konzentriert sich auf den nachhaltigen Tourismus im Landschaftsschutzgebiet Mährischer Karst. Zu den Teilnehmern der Untersuchung gehörten Gemeinden und Interessengruppen im Bereich Tourismus, Einwohner und Besucher. Der Mährische Karst (CHKO) ist ein Beispiel für ein Landschaftsschutzgebiet, dem es gelungen ist, Umweltschutz und Tourismus miteinander zu verbinden. Höhlenbesuche überwiegen; Besucher beschränken ihre Aktivitäten jedoch nicht auf diese Art von Touristenattraktion. Sie besuchen auch andere natürliche sowie kulturelle Sehenswürdigkeiten. Die meisten Gemeinden sind der Meinung, dass die Existenz des Mährischen Karstes CHKO die Entwicklung des Tourismus positiv beeinflusst. Sie schätzen neue Arbeitsplätze und den Zufluss von Finanzmitteln aus dem Regionalhaushalt. de
dc.description.abstract The article focuses on sustainable tourism in the protected landscape area of the Moravian Karst. Participants in the research included municipalities, stakeholders in the field of tourism, residents, and visitors. The Moravian Karst (CHKO) is an example of a preserved landscape area that managed to combine environmental protection and tourism. Visits to caves prevail; however, visitors do not limit their activities to this type of tourist attraction. They also visit other natural as well as cultural sights. Most municipalities think that the existence of the Moravian Karst CHKO positively influences the development of tourism. They appreciate new jobs and the inflow of finance from the regional budget. en
dc.description.abstract Artykuł skupia się na zrównoważonej turystyce w Parku Krajobrazowym Morawski Kras. W badaniu wzięły udział gminy, gestorzy turystyki, mieszkańcy i turyści. Morawski Kras (Park Krajobrazowy) jest przykładem zachowanego obszaru krajobrazowego, któremu udało się połączyć ochronę środowiska i turystykę. Przeważają wizyty w jaskiniach, jednak turyści nie ograniczają się do tego typu atrakcji turystycznych. Odwiedzają także inne pomniki przyrody i zabytki kultury. Większość gmin uważa, że istnienie Parku Krajobrazowego Morawski Kras pozytywnie wpływa na rozwój turystyki. Doceniają nowe miejsca pracy i napływ środków z budżetu regionalnego. pl
dc.format text
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon ANDERECK, K. L.; VALENTINE, K. M.; KNOPF, R. C.; VOGT, Ch. A.: Residents’ Perceptions of Community Tourism Impacts. Annals of Tourism
dc.relation.isbasedon DAVIS, J. S.; MORAIS, D. B.: Fraction and Enclaves: Small Towns and Socially Unsustainable Tourism Development. Journal of Travel Research. 2004, Vol. 43, Issue 1, pp. 3–10. DOI: 10.1177/0047287504265501
dc.relation.isbasedon GURSOY, D.; RUTHERFORD, D. G.: Host Attitudes toward Tourism: An Improved Structural Model. Annals of Tourism Research. 2004, Vol. 31, Issue 3, pp. 495–516. DOI: 10.1016/j.annals.2003.08.008
dc.relation.isbasedon MOLDAN, B.: Podmaněná planeta. Karolinum, Prague, 2009. ISBN 978-80-246-1580-6.
dc.relation.isbasedon NUNKOO, R.; RAMKISSOON, H.: Small Island Urban Tourism: A Residents’ Perspective. Current Issues in Tourism. 2010, Vol. 13, Issue 1, pp. 37–60. DOI: 10.1080/13683500802499414
dc.relation.isbasedon POLÁŠKOVÁ, A.: Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí. Karolinum, Prague, 2011. ISBN 978-80-246-1927-9.
dc.relation.isbasedon RAMSEOOK-MUNHURRUN, P.; NAIDOO, P.: Residents’ Attitudes toward Perceived Tourism Benefits. International Journal of Management and Marketing Research. 2011, Vol. 4, Issue 3, pp. 45–56. Available from WWW: https://www.theibfr.com/download/ijmmr/2011-ijmmr/ijmmr-v4n3-2011/IJMMR-V4N3-2011-4.pdf
dc.relation.isbasedon SCAGLIONE, A.; MENDOLA, D.: Measuring the Perceived Value of Rural Tourism: A Field Survey in the Western Sicilian Agritourism Sector. Quality & Quantity. 2017, Vol. 51, pp. 745–763. DOI: 10.1007/s11135-016-0437-8
dc.relation.isbasedon SWEENEY, J. C.; SOUTAR, G. N.: Consumer Perceived Value: The Development of a Multiple Item Scale. Journal of Retailing. 2001, Vol. 77, Issue 2, pp. 203–220. DOI: 10.1016/S0022-4359(01)00041-0
dc.relation.isbasedon TISDELL, C. A.: Economic Aspects of Ecotourism: Wildlife-based Tourism and Its Contribution to Nature. Sri Lankan Journal of Agricultural Economics. Vol. 5, Issue 1, pp. 83–95. DOI: 10.4038/sjae.v5i0.3478
dc.relation.isbasedon TISDELL, C. A.; WILSON, C.: Economic, Educational and Conservation Benefits of Sea Turtle Based Ecotourism: A Study focused on Mon Repos. CRC for Sustainable Tourism. Gold Coast Campus: Griffith University. 2002. ISBN 1-876685-15-8. Available from WWW: https://www.researchgate.net/publication/45937393_Economic_Educational_and_Conservation_Benefits_of_Sea_Turtle_Based_Ecotourism_A_Study_focused_on_Mon_Repos
dc.relation.isbasedon WOO, E.; KIM, H.; UYSAL, M. (2015). Life Satisfaction and Support for Tourism Development. Annals of Tourism Research. 2015, Vol. 50, pp. 84–97. DOI: 10.1016/j.annals.2014.11.001
dc.relation.isbasedon ZÁVODNÁ, L. S.: Udržitelný cestovní ruch: principy, certifikace a měření. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2015. ISBN 978-80-244-4576-2.
dc.subject Protected landscape area en
dc.subject Sustainable tourism en
dc.subject Moravian Karst en
dc.subject Visitor en
dc.subject Resident en
dc.title TOURISM IN THE MORAVIAN KARST en
dc.title.alternative CESTOVNÍ RUCH V MORAVSKÉM KRASU cs
dc.title.alternative TOURISMUS IM MÄHRISCHEN KARST de
dc.title.alternative TURYSTYKA W MORAWSKIM KRASIE pl
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.doi 10.15240/tul/004/2021-2-010
dc.identifier.eissn 2571-0613
local.relation.volume 27
local.relation.issue 2
local.citation.spage 113
local.citation.epage 120
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account