Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti a Strategie internacionalizace Technické univerzity v Liberci na období 2021 – 2025, s výhledem do roku 2030

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci
Abstract
Tento strategický dokument vychází ze „Strategického plánu rozvoje Technické univerzity v Liberci do roku 2020 s výhledem do roku 2030“ z roku 2015, aktualizuje jej a konkretizuje pro období 2021–2030 v souladu se Strategickým záměrem ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 s předpokládaným průběžným vyhodnocením a aktualizací v roce 2025. Slouží univerzitě jako centrální opěrný bod pro rozhodování a formulování rozvojových záměrů, které jsou určující pro rozvoj Technické univerzity v Liberci. Zároveň tento dokument plní roli oficiálního informačního přehledu pro potřeby orgánů veřejné správy a českých i zahraničních partnerských institucí.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN