Dlouhodobé záměry TUL a jejich aktualizace

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 23
 • Item
  Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti a Strategie internacionalizace Technické univerzity v Liberci na období 2021 – 2025, s výhledem do roku 2030
  (Technická univerzita v Liberci, 2021-06) Březina, Miroslav
  Tento strategický dokument vychází ze „Strategického plánu rozvoje Technické univerzity v Liberci do roku 2020 s výhledem do roku 2030“ z roku 2015, aktualizuje jej a konkretizuje pro období 2021–2030 v souladu se Strategickým záměrem ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 s předpokládaným průběžným vyhodnocením a aktualizací v roce 2025. Slouží univerzitě jako centrální opěrný bod pro rozhodování a formulování rozvojových záměrů, které jsou určující pro rozvoj Technické univerzity v Liberci. Zároveň tento dokument plní roli oficiálního informačního přehledu pro potřeby orgánů veřejné správy a českých i zahraničních partnerských institucí.
 • Item
  Plán realizace strategického záměru Technické univerzity v Liberci pro rok 2020
  (Technická univerzita v Liberci, 2019) Rektorát TUL
  Plán realizace strategického záměru Technické univerzity pro rok 2020 je úzce navázán na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Technické univerzity v Liberci na období 2016–2020 a dále čerpá z Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019–2020 a z Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2020 realizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Plán realizace strategického záměru Technické univerzity pro rok 2020 konkretizuje hlavní priority činnosti Technické univerzity v Liberci (též „TUL“) a jejích součástí. Vychází z poslání a vize Technické univerzity v Liberci a jejích strategických potřeb rozvoje a je výslednicí faktorů působících na hlavní činnosti TUL. Vymezuje hlavní činnosti pro postupné naplňování strategických cílů ve všech oblastech Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Technické univerzity v Liberci na období 2016–2020 a pokračuje v postupné transformaci TUL v nezávislé, mezinárodně ukotvené vzdělávací a výzkumné centrum evropského významu.
 • Item
  Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Technické univerzity v Liberci na období 2016 - 2020
  (Technická univerzita v Liberci, 2015) Kůs, Zdeněk; Rektorát TUL
  Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Technické univerzity v Liberci na období 2016–2020 (dále jen „DZ TUL“) vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016–2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „DZ MŠMT“), navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Technické univerzity v Liberci na léta 2011–2015 a jeho každoroční aktualizace. Dále vychází z dokumentu s názvem „Strategický plán rozvoje Technické univerzity v Liberci do roku 2020 s výhledem do roku 2030“
 • Item
  Plán realizace strategického záměru Technické univerzity v Liberci pro rok 2019
  (Technická univerzita v Liberci, 2018-10) Rektorát TUL