Revoluční gardy v Liberci. Rokosův policejní oddíl

Abstract
Tato práce se zabývá působením revolučních gard na Liberecku. Studie se snaží analyzovat činnost revolučních gard a dalších bezpečnostních složek v poválečném severočeském pohraničí. Blíže se práce věnuje tzv. policejnímu oddílu revoluční gardy Pavla Hložka a osobě jeho velitele Rudolfa Rokose.
This study deals with the activities of revolutionary guards in the Liberec region. The aim of the study is to analyze the activities of revolutionary guards and other security forces in post-war North Bohemian border region. The study focuses on the so-called police squad led by Rudolf Rokos.
Description
Subject(s)
revoluční garda, tzv. policejní oddíl, Rudolf Rokos, poválečné represe, excesy, české pohraničí, revolutionary guard, so-called police squad, Rudolf Rokos, post-war repressions, excesses, czech border regions
Citation
ISSN
ISBN