Oceňování nehmotných aktiv podniku a jejich zachycení v účetnictví

Title Alternative:Valuation of the intangible assets in the company and their recording in accounting system
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na problematiku oceňování a vykazování nehmotných aktiv v podnikatelských subjektech. Tato práce se soustředí především na vymezení nehmotného majetku podle různých zákonů a účetních předpisů, porovnává zachycování a oceňování nehmotných aktiv dle české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a definuje jednotlivé předměty nehmotného majetku. Dále jsou zde představeny nejčastější metody oceňování nehmotného majetku a globální ukazatele hodnoty nehmotných aktiv, z nichž nejpodstatnější je price-to-book value. V praktické části této práce je zkoumáno vykazování nehmotných aktiv u vybraných kótovaných společností na Burze cenných papírů Praha a je zjišťován objem, vývoj a skladba jejich vykazovaného nehmotného majetku. Dále je zde kvantifikován nehmotný majetek podle ukazatele price-to-book value a vykalkulován podíl dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na celkových dlouhodobých aktivech vybraných společností. Hlavním přínosem práce je především zmapování vývoje ukazatele price-to-book value u vybraných společností obchodovaných na Burze cenných papírů Praha a stanovení ukazatele podílu vykázaných nehmotných aktiv na market-to-book-difference, prostřednictvím kterého lze naznačit vývoj vykazovaných nehmotných aktiv.
Description
127 s., 8 s. příl. :tab., grafy +1 CD ROM
Subject(s)
accounting, intangible property, valuation, účetnictví, nehmotný majetek, oceňování majetku
Citation
ISSN
ISBN