Využití materiálů s tvarovou pamětí v biomedicínských aplikacích

Abstract
Diplomová práce se zabývá slitinami s tvarovou pamětí, a to především slitinou NiTi. Tato slitina je v práci použita ve formě tenkého drátu k výrobě tlakových senzorů typu Belt, které využívají jejich jedinečných vlastností. Hlavním cílem práce bylo zjistit základní elektrické a mechanické charakteristiky vlákna a na jejich základě navrhnout vhodnou biomedicínskou aplikaci. Výsledky měření charakteristik vlákna ukázaly jejich výjimečné vlastnosti, které jsou vhodné pro použití v tlakových senzorech typu Belt. Senzory byly použity ke snímání polohy pacienta na nemocničním lůžku.
The thesis deals with shape memory alloys, especially NiTi alloy. This NiTi alloy is used in the form of a thin wire to produce pressure sensors Belt that use their unique properties. The main aim of work was to determine the basic electrical and mechanical characteristics of the NiTi fiber. Based on characteristics was design a suitable biomedical application. The results of measuring the characteristics of the fiber showed their exceptional properties, which are suitable for use in Belt sensors. Sensors were used to monitoring patients in hospital bed.
Description
Subject(s)
Slitiny s tvarovou pamětí, slitina NiTi, biomedicínský sensor, tenzometr, Shape memory alloys, NiTi alloy, biomedical sensor, strain gauge sensor
Citation
ISSN
ISBN