Využití materiálů s tvarovou pamětí v biomedicínských aplikacích

dc.contributorKašpar Jakub, Ing. : 66792
dc.contributor.advisorLindauer Vojtěch, Ing. : 67200
dc.contributor.authorVáňová, Barbora
dc.date.accessioned2021-07-22T17:25:55Z
dc.date.available2021-07-22T17:25:55Z
dc.date.committed2021-6-30
dc.date.defense2021-06-23
dc.date.submitted2020-9-1
dc.date.updated2021-6-24
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá slitinami s tvarovou pamětí, a to především slitinou NiTi. Tato slitina je v práci použita ve formě tenkého drátu k výrobě tlakových senzorů typu Belt, které využívají jejich jedinečných vlastností. Hlavním cílem práce bylo zjistit základní elektrické a mechanické charakteristiky vlákna a na jejich základě navrhnout vhodnou biomedicínskou aplikaci. Výsledky měření charakteristik vlákna ukázaly jejich výjimečné vlastnosti, které jsou vhodné pro použití v tlakových senzorech typu Belt. Senzory byly použity ke snímání polohy pacienta na nemocničním lůžku.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with shape memory alloys, especially NiTi alloy. This NiTi alloy is used in the form of a thin wire to produce pressure sensors Belt that use their unique properties. The main aim of work was to determine the basic electrical and mechanical characteristics of the NiTi fiber. Based on characteristics was design a suitable biomedical application. The results of measuring the characteristics of the fiber showed their exceptional properties, which are suitable for use in Belt sensors. Sensors were used to monitoring patients in hospital bed.en
dc.description.mark
dc.format69
dc.format.extent1
dc.identifier.signatureV 202102797
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160269
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparACKERMANN, Michal. 2015. Fatigue Properties of Shape Memory Alloys with Regard to Their Use in Medicine: Únavové vlastnosti slitin s tvarovou pamětí s ohledem na jejich využití v medicíně. Liberec. Disertační práce. Technická univerzita v~Liberci. Dostupné také z: https://knihovna-opac.tul.cz/media-viewer?rootDirectoryfile=115618par parBANERJEE, Tanvi et al. 2014. Monitoring patients in hospital beds using unobtrusive depth sensors. 2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. ISBN 978-1-4244-7929-0. Dostupné z: doi:10.1109/EMBC.2014.6944972par parCASTANY, P. et al. 2016. Deformation Mechanisms and Biocompatibility of the Superelastic Ti-23Nb-0.7Ta-2Zr-0.5N Alloy. Shape Memory and Superelasticity. tp2tp(1), 18-28. ISSN 2199-384X. Dostupné také z: https://link.springer.com/article/10.1007/s40830-016-0057-0par parCHEN, H. R. 2010. Shape memory alloys: manufacture, properties and applications. New York: Nova Science Publishers. ISBN 978-16-074-1789-7.par parĎAĎO, Stanislav a Marcel KREIDL. 1996. Senzory a měřicí obvody. Praha: ČVUT. ISBN 80-01-01500-9.par parHANUŠ, Jaroslav et al. 2014. Snímač tlaku a/nebo síly [patent]. Technická univerzita v~Liberci a Fyzikální ústav AV ČR, udělen 2014 11 5. CZ304873.par parJÄHNE-RADEN N. et al. 2019. INBED: A Highly Specialized System for Bed-Exit-Detection and Fall Prevention on a Geriatric Ward. Sensors (Basel). tp19tp(5), 1017. DOI 10.3390/s19051017. Dostupné také z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6427137/par parMIYAZAKI, Shuichi. 2016. A Focus on Biomedical Shape Memory and Superelastic Alloys. Shape Memory and Superelasticity. tp2tp(1), 2-2. ISSN 2199-384X.par parNAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. 2019. Medicínská biofyzika. 2. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0209-9.par parSEDLÁK, Bedřich a Ivan ŠTOLL. 2017. Elektřina a magnetismus. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3146-2.par parSUN, Qingping et al. 2017. Advances in Shape Memory Materials. Springer: In Commemoration of the Retirement of Professor Hisaaki Tobushi. Switzerland: Springer. ISBN 978-3-319-53305-6.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectSlitiny s tvarovou pamětícs
dc.subjectslitina NiTics
dc.subjectbiomedicínský sensorcs
dc.subjecttenzometrcs
dc.subjectShape memory alloysen
dc.subjectNiTi alloyen
dc.subjectbiomedical sensoren
dc.subjectstrain gauge sensoren
dc.titleVyužití materiálů s tvarovou pamětí v biomedicínských aplikacíchcs
dc.titleThe use of shape memory materials in biomedical applicationsen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineBMI
local.degree.programmeBiomedicínské inženýrství
local.degree.programmeabbreviationN3963
local.department.abbreviationFZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.authorD19000118
local.identifier.stag41992
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis3fac5d85-7db4-47af-93da-89cae2bbf578
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2797
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_elektronicka_verze_Vanova.pdf
Size:
4.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vanova_posudek_vedouci.pdf
Size:
216.11 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vanova_posudek_oponent.pdf
Size:
219.1 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
21.07 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP