Krizové centrum duševního zdraví

Abstract
Krizové centrum duševního zdraví je zdravotně-sociální zařízení poskytující psychiatrickou a psychologickou podporu a sociální pomoc osobám v akutní krizi, která ohrožuje jejich duševní zdraví. Hlavní náplní centra je krizová intervence, pomoc s vyhledáním návazných či speciálních služeb. Poskytuje i krátkodobou hospitalizaci přímo v centru, po skončení pobytu je dle stavu pacienta možnost doporučení k příjmu do psychiatrické léčebny.Základním úkolem je rehabilitace psychických, senzomotorických, kognitivních a psychosociálních funkcí pomocí různých terapeutických technik a aktivit, které pomáhají k celkovému zlepšení zdravotního stavu a psychické pohody.Cílem je předejít či nahradit ústavní léčbu na lůžku a hospitalizaci v psychiatrických nemocnicích. Posláním zařízení je celková stabilizace a prevence rozvoje psychických obtíží pacienta, edukace a prevence návratu onemocnění, provázení a podpora při návratu do běžného života, zaměstnání či studia.Centrum nabízí intenzivní psychoterapeutické programy pro osoby s duševními problémy a osoby, které se ocitly v těžké životní situaci. Programy jsou vhodné zvláště při prvním propuknutí nemoci nebo v rané fázi vývoje psychotického onemocnění. Je také vhodný ke stabilizaci při přechodném zhoršení stavu. Terapeutické aktivity vykonávají terapeuti, kteří jsou součástí léčebného týmu a v součinnosti s lékaři a psychology vytváří terapeutické plány, určují skladbu a harmonogram jednotlivých aktivit. Intenzita a délka programů je individuální, maximální délka pobytu je však 12 týdnů.
Mental health crisis center
Description
Subject(s)
duševní zdraví, zdravotně-sociální objekt, krizové centrum, mental health, health and social building, crisis center
Citation
ISSN
ISBN