Podlepení švů u oděvů s vysokou viditelností

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na podlepování švů podlepovacími páskami u pracovních oděvů s vysokou viditelností. Teoretická část se zabývá porovnáním nabídky výstražných oděvů u nás i v zahraničí. Dále jsou v bakalářské práci popsány důležité vlastnosti reflexních bund, především viditelnost. Závěr teoretické části byl věnován samotnému podlepení švů a podlepovacím páskám. Experimentální část charakterizuje výsledky zkoušky praní, postup a měření voděodolnosti pomocí vodního sloupce a subjektivní hodnocení lpění ve vrstvě. Výsledky zkoušek prokázaly, že podlepením švů softshellového materiálů se zvýší funkčnost celého výrobku.
The bachelor thesis is focused on taping seams with tapes for workwear with high visibility. The theoretical part deals with the comparison of the offer of warning clothing at home and abroad. Furthermore, the bachelor thesis describes important properties of reflective jackets, especially visibility. The conclusion of the theoretical part was devoted to the taping of seams and taping tapes.The experimental part characterizes the results of the washing test, procedure and measurement of water resistance by means of a water column and subjective assessment of adhesion in the layer. The test results have shown that taping the seams of the softshell material will increase the functionality of the entire product.
Description
Subject(s)
Podlepování švů, podlepovací pásky, výstražné oděvy, vysoká viditelnost, Seam taping, adhesive tapes, visible clothing, high visibility
Citation
ISSN
ISBN