Konstrukce dílů s ohledem na aditivní výrobu a ověření jejich funkčnosti

Abstract
Cílem této diplomové práce byla konstrukce dílu s ohledem na aditivní výrobu a ověření jeho funkčnosti. V rámci vybraného tématu byla provedena topologická optimalizace představce horského kola v software Siemens NX 12. Výsledný design byl použit pro simulaci procesu stavby technologie Selective Laser Melting v software Ansys Additive Suite. Následovala fáze tisku představce z materiálu AlSi10Mg s využitím technologie SLM a testování funkčnosti představce dle normy ČSN EN ISO 4210-5:2014. Hlavním výstupem bylo ověření funkčnosti aditivně vyráběného představce horského kola s využitím technologie SLM. Další cenné informace vychází z provedené simulace SLM procesu. Doba výpočtu výrazně narůstá se složitostí geometrie a nižší velikostí prvku sítě. Výsledky pak mohou sloužit jako důležitý návod k případným úpravám podpůrných struktur před započetím stavby.
The aim of this diploma thesis was design of new part with regard to additive manufacturing and evaluation of its functionality. In this thesis, topology optimization of bicycle stem was done with the useof Siemens NX12 software. The final design was used for SLM process simulation in Ansys Additive Suite software. Then the bicycle stems were manufactured on SLM280HL machine from AlSi10Mg alloy. Printed stems were tested under ČSN EN ISO 4210-5:2014 standard. The main finding was verification of using topology optimization and SLM technology for additively manufactured bicycle stem. Important information is also provided by SLM process simulation. Time consumption of the simulation grows significantly with shape complexity of a part and lower element size. The outcomes can be a good guide for modification of individual support structures before the part is fabricated.
Description
Subject(s)
Selective laser melting, SLM, Topologická optimalizace, Představec, Simulace SLM procesu, Selective laser melting, SLM, Topology optimization, Bicycle stem, Simulation of SLM process
Citation
ISSN
ISBN
Collections