Projektové financování v elektroenergetice

Title Alternative:Project financing in the Power engineering
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce pojednává o problematice projektového financování v elektroenergetice a to především o financování projektů výstavby nových zdrojů elektrické energie. V úvodních kapitolách této práce, které jsou popsány spíše teoreticky, je vysvětlen samotný pojem projektové financování, jsou uvedeny jednotlivé typy účastníků projektového financování, není opomenuta zmínka o financujících bankách, jsou analyzována možná rizika vyskytující se v projektovém financování. Zbývající část práce je zaměřena prakticky a je věnována analýze postupu získání bankovního úvěru na financování projektů nových zdrojů energie. Je zde uvedeno, co všechno musí klient splnit, aby obdržel bankovní úvěr. Jelikož za posledních pět let proběhl v ČR boom výstavby obnovitelných zdrojů elektrické energie, který měl za následek růst poskytování úvěrů na financování těchto zdrojů, tak ve zbývající části práce je projektové financování těchto druhů zdrojů elektrické energie blíže popsáno. V poslední kapitole je ukázáno na praktickém projektu, jak se hodnotí projekt po ekonomické stránce a jaký je rozdíl mezi zvolenou formou splácení úvěru.
Description
91 s., 4 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
project financing, power resources, financování projektů, energetické zdroje
Citation
ISSN
ISBN