Cyklodextriny funkcionalizované nanočástice typu jádro-plášť

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Tichá Iveta, RNDr. PhD. : 67604
dc.contributor.advisor Řezanka Michal, RNDr. Ph.D. : 62971
dc.contributor.author Grof, Jaroslav
dc.date.accessioned 2020-09-23T10:01:42Z
dc.date.available 2020-09-23T10:01:42Z
dc.date.submitted 2019-10-7
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157774
dc.description.abstract Byly připraveny magnetické nanočástice oxidu železnato-železitého, načež proběhla optimalizace jejich pokrytí zlatým pláštěm. Výsledné nanočástice typu jádro-plášť byly charakterizovány EDX a elementární analýzou. Následnou funkcionalizací těchto nanočástic per-6-deoxy-per-6-sulfanyl-alfa-, beta- i gama-cyklodextriny vznikl systém na detekci organických látek ve vodném prostředí a jejich následné odstranění z roztoku. Testování detekční odezvy proběhlo s různými léčivy, u vybraných vzorků byla měřena zbytková koncentrace pro ověření sorpčních vlastností. Ukázalo se, že navržený systém je schopný navázat značnou část znečištění. cs
dc.description.abstract Iron(II,III) oxide magnetic nanoparticles were prepared and synthesis of gold shell was optimalised. Thus prepared core-shell nanoparticles were characterised via EDX and elementar analysis. System for detection and sorption organic compound from water was made by functionalisation of core-shell nanoparticles with per-6-deoxy-per-6-sulfanyl-alpha-, beta- and gamma-cyclodextrins. Sensor response was tested with various drugs. Residual concentration of some samples was measured to determine sorption ability. System turned out to be able to remove significant portion of pollution. en
dc.format 53 s.
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky -
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon beginarab item Solovieva, A. Yu.; Ioni, Yu. V.; Baskakov, A. O.; Starchikov, S. S.; Avilov, A. S.; Lyubutin, I. S.; Gubin, S. P. Synthesis of Fedindex3Odindex4@Au Core-Shell Nanoparticles. Russ. J. Inorg. Chem. 2017, tp62(6), 711-714. item Lo, C. K.; Xiao, D.; Choi, M. M. F. Homocysteine-Protected Gold-Coated Magnetic Nanoparticles: Synthesis and Characterisation. J. Mater. Chem. 2007, tp17(23), 2418-2427. item Wei, Y.; Han, B.; Hu, X.; Lin, Y.; Wang, X.; Deng, X. Synthesis of Fedindex3Odindex4 Nanoparticles and Their Magnetic Properties. Procedia Engineering 2012, tp27, 632-637. endarab
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject magnetické zlaté nanočástice cs
dc.subject cyklodextriny cs
dc.subject detekce cs
dc.subject sorpce cs
dc.subject magnetic gold nanoparticles en
dc.subject cyclodextrins en
dc.subject detection en
dc.subject sorption en
dc.title Cyklodextriny funkcionalizované nanočástice typu jádro-plášť cs
dc.title Cyclodextrin-functionalised core-shell nanoparticles en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2020-6-29
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2020-06-29
dc.date.committed 2020-5-18
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation KCH
dc.identifier.signature V 202002134
local.identifier.stag 39975
local.degree.programme Nanotechnologie
local.degree.discipline NA-N
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3942
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06667703
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 2134
local.identifier.author M18000181
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account