Adaptační mechanismus pro datamining a QA testování

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Bárta Václav, Ing. : 66241
dc.contributor.advisor Jeníček Jiří, Ing. Ph.D. : 56852
dc.contributor.author Němec, Miroslav
dc.date.accessioned 2020-09-22T18:31:55Z
dc.date.available 2020-09-22T18:31:55Z
dc.date.submitted 2019-10-9
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157741
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku editace, transformace, adaptace a verifikace velkých datových sad z velkého počtu různých zdrojů za účelem automatizace procesů zpracovávajících data z a pro data mining. Nastiňuje využití vlastních výpočtových funkcí pro transformační procesy a jednotlivých řešení pro adaptační procesy. Výstupem z práce je funkční .NET aplikace. cs
dc.description.abstract This diploma thesis is focused on editation, tranformation, adaptation and verification problems of big data collected from numerous sources with the purpose of data processing automatization for and from data mining.It drafts the usage of self-implemented calculation functions for transformation process and particular solutions for adaptation process. The result of the thesis is a functional .NET application. en
dc.format 45
dc.format.extent Ilustrace, Schémata Žádné
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon beginarab renewcommandlabelenumi[arabicenumi] item parSteve McConnell: Dokonalý kód, Computer Press, a.s., 2006.par item parOlivia Parr Rud: Datamining, Computer Press, a.s., 2006.par item parJeffrey Friedl:~Mastering Regular Expressions,~O'Reilly Media; 2006par item parJason Roberts: Clean C
dc.relation.isbasedon par item parDokumentace k winfoBot (interní dokument)par endarab
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject .NET cs
dc.subject automatizace cs
dc.subject verifikace cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject transformace cs
dc.subject .NET en
dc.subject automatization en
dc.subject verification en
dc.subject adaptation en
dc.subject transformation en
dc.title Adaptační mechanismus pro datamining a QA testování cs
dc.title Adaptation mechanism for datamining and QA testing en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2020-7-1
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2020-07-01
dc.date.committed 2020-5-18
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation ITE
dc.identifier.signature V 202002101
local.identifier.stag 39997
local.degree.programme Elektrotechnika a informatika
local.degree.discipline IT-N
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N2612
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06667659
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 2101
local.identifier.author M17000133
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account