Komunikační jednotka pro obvody firmy Allegro MicroSystems

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Schejbal Jan, Ing. : 64232
dc.contributor.advisor Slavík Lubomír, Ing. Ph.D. : 55629
dc.contributor.author Šafář, Pavel
dc.date.accessioned 2020-09-22T18:07:21Z
dc.date.available 2020-09-22T18:07:21Z
dc.date.submitted 2019-10-10
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157722
dc.description.abstract Tato práce se zabývá návrhem a výrobou nové komunikační jednotky pro obvody firmy Allegro MicroSystems. Jedná se o zařízení používané při testování a trimování prototypů zejména Hallových senzorů přes protokol Manchester. Hlavními cíli vývoje bylo odstranění potíží, které se vyskytují v aktuálně používaném komunikátoru - ASEK-20. Mělo by být dosaženo vyšších přenosových rychlostí a zvýšení spolehlivosti při komunikaci přes sběrnici Manchester díky novému výstupnímu budiči. cs
dc.description.abstract This work deals with the design and manufacture of a new communication unit for Allegro MicroSystems circuits. It is a device used for testing and trimming prototypes, especially Hall sensors via the Manchester protocol. The main goals of the development were to eliminate the problems that occur in the communicator used - ASEK-20. Higher transfer rates and increased reliability when communicating via the Manchester bus should be achieved thanks to the new output buffer. en
dc.format 48 s. (22 stran příloh)
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Tabulky Příloha 5: ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon renewcommandlabelenumi[theenumi] beginenumerate item parBiberidis, N., Alpago, O., Deligiannis, S.:~AST Manchester Protocol and AST Manchester Slave Controller Specification: AST Manchester Specification. Revision 2.1. Manchester, New Hampshire, USA, 2017, 37 s. Allegro MicroSystems, LLC - Confidential.par item parBiberidis, N., Rigoni, B., Wilkinson, L., Shorman, B.:~Manchester protocol shared with SENT/PWM Outputs and/or Analog Output? v2.2: AST IP Spec Definition. Revision 2.2. Worcester, Massachusetts 01616-0036 U.S.A, 2017, 15 s.par item parŠťastný, J.: FPGA prakticky. BEN - technická literatura, 2011. ISBN: 978-80-7300-261-9.par item parMARTIN, T.: The Insider's Guide To The STM32 ARM Based Microcontroller. Hitex Ltd., UK, 2008. (EN), ISBN: 0-9549988-8.par endenumerate
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject ASEK-20; komunikační jednotky; STM32H7; ARM; výstupní budiče; výkonové operační zesilovače; I2C; SPI cs
dc.subject ASEK-20 en
dc.subject communication unit en
dc.subject STM32H7 en
dc.subject ARM en
dc.subject output buffer en
dc.subject power operational amplifier en
dc.subject I2C en
dc.subject SPI en
dc.title Komunikační jednotka pro obvody firmy Allegro MicroSystems cs
dc.title Communication unit for circuits of the company Allegro MicroSystems en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2020-6-29
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2020-06-29
dc.date.committed 2020-5-18
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation MTI
dc.identifier.signature V 202002082
local.identifier.stag 40076
local.degree.programme Elektrotechnika a informatika
local.degree.discipline EIRS
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B2612
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06667637
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 2082
local.identifier.author M17000059
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account