Řídicí systém pro laboratorní odporník

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Holada Miroslav, Ing. Ph.D. : 54740
dc.contributor.advisor Černík Martin, Ing. Ph.D. : 55678
dc.contributor.author Březina, Jan
dc.date.accessioned 2020-09-22T17:56:26Z
dc.date.available 2020-09-22T17:56:26Z
dc.date.submitted 2019-10-10
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157711
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je vypracování rešerše používaných výkonových zátěží s primárním zaměřením na pasivní odporové výkonové zátěže. Dalším úkolem je provést úpravy na laboratorním odporníku, který byl v minulosti vyroben pro potřeby laboratoře EL1. Práce je rozdělena na teoretickou i praktickou část. V teoretické části je zaměřena na popsání výkonových zátěží z hlediska použití, konstrukce, až po možnosti řízení. Dále jsou v práci popsané speciální příklady odporových zátěží z praxe. Úkolem praktické části je úprava silového obvodu, napájecí části a implementace nového řídicího systému, který se bude starat o nastavování požadované hodnoty impedance na výstupu odporníku. cs
dc.description.abstract The aim of the bachelor thesis is to develop a search of used power loads witha primary focus on passive resistive power loads. Another task is to makeadjustments to the laboratory resistor, which was manufactured in the pastfor the needs of the EL1 laboratory. The work is divided into theoretical andpractical part. In the theoretical part I focus on the description of power loadsin terms of use, design, up to the possibility of control. Furthermore, specialexamples of resistive loads from practice are described in the work. In thepractical part I deal with the task, which concerns the modification of thepower circuit, the power supply and the implementation of a new controlsystem, which will take care of setting the desired value of impedance at theoutput of the resistor. en
dc.format 50 s.
dc.format.extent Plany Ne
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon renewcommandlabelenumi[theenumi] beginenumerate itemSyrový, M.: Řízení výkonové pasivní zátěže pomocí PC. Diplomová práce, TUL, 2011. itemDorf, R.C: The Electrical Engineering Handbook, CRC Press, 2018. endenumerate
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Výkonová zátěž cs
dc.subject řídicí jednotka cs
dc.subject I2C sběrnice cs
dc.subject Load bank en
dc.subject control unit en
dc.subject I2C bus en
dc.title Řídicí systém pro laboratorní odporník cs
dc.title Control system for a resistor load bank en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2020-6-30
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2020-06-29
dc.date.committed 2020-5-18
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation MTI
dc.identifier.signature V 202002071
local.identifier.stag 40027
local.degree.programme Elektrotechnika a informatika
local.degree.discipline EIRS
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B2612
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06667624
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 2071
local.identifier.author M17000018
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account