Generování hudby pomocí neuronových sítí

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Boháč Marek, Ing. : 61118
dc.contributor.advisor Paleček Karel, Ing. Ph.D. : 61120
dc.contributor.author Černý, David
dc.date.accessioned 2020-09-08T02:32:02Z
dc.date.available 2020-09-08T02:32:02Z
dc.date.submitted 2019-10-9
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157590
dc.description.abstract Cílem práce je navrhnout a realizovat funkční architekturu neuronové sítě pro generování hudebního obsahu. cs
dc.description.abstract Purpose of thesis, is to design and implement neural network architecture for generation of musical content. en
dc.format 61
dc.format.extent 1 DVD
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon beginarab renewcommandlabelenumi[arabicenumi] itemGoodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A. Deep learning. MIT Press, 2016 itemBishop, C. Pattern Recognition and Machine Learning. 2006. ISBN 13: 978-038731073 itemKarpathy, A., Johnson, J., Li, F. Convolutional neural neworks for visual recognition. dostupné online: http://cs231n.stanford.edu/ endarab
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Neuronové sítě cs
dc.subject generativní modely cs
dc.subject generování hudby cs
dc.subject hudba cs
dc.subject Neural networks en
dc.subject generative models en
dc.subject music generation en
dc.subject music en
dc.title Generování hudby pomocí neuronových sítí cs
dc.title Music generation using neural networks en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2020-6-30
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2020-06-30
dc.date.committed 2020-5-18
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation ITE
dc.identifier.signature V 202002055
local.identifier.stag 40019
local.degree.programme Informační technologie
local.degree.discipline IT
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B2646
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06667419
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 2055
local.identifier.author M16000017
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account