Financování rozvoje lidských zdrojů s využitím Evropského sociálního fondu

Title Alternative:Financing the Development of Human Resources Using The European Social Fund
Abstract
Diplomová práce se zabývá financováním projektu rozvoje lidských zdrojů soukromého podniku prostřednictvím fondů Evropské unie. První část práce, kapitoly 1, 2, 3, se věnuje historii, současnosti a nástrojům regionální a strukturální politiky. Dále vývoji, operačním programům, implementačnímu systému Evropského sociálního fondu a přípravě, realizaci, čerpání finanční podpory z tohoto fondu. Druhá část práce, kapitoly 4, 5, se věnuje popisu vybraného podnikatelského subjektu a vybraného projektu financování rozvoje zaměstnanců. V poslední části, kapitoly 6, 7, bylo pro práci zpracováno hodnocení přípravy, realizace, rizik, přínosu projektu a byla vypracována analýza nákladů. Na závěr práce jsou uvedeny návrhy a doporučení ke zlepšení řízení projektu financovaného s využitým podpory Evropské unie vycházející z předchozí analýzy nedostatků vybraného projektu, které je možné využít pro další projekty.
Description
91 s., 3 s. příl. :il., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
regional policy, structural adjustment, project financing, regionální politika, strukturální politika, financování projektů
Citation
ISSN
ISBN