Finanční analýza vybraného stavebního podniku

Title Alternative:Financial analysis of the chosen construction company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této diplomové práce je provést finanční analýzu malé stavební firmy. Tato analýza by měla odpovědět na otázku vlastníků a zároveň manažerů firmy, do jaké míry lze považovat jejich činnost v době ekonomické recese za úspěšnou. Úkolem první a druhé kapitoly je shrnutí teoretických poznatků o finanční analýze se zaměřením na jednotlivé ukazatele a zdroje dat. Třetí kapitola přináší informace o situaci ve stavebnictví v České republice. V poslední čtvrté kapitole bude proveden výpočet jednotlivých finančních ukazatelů vybraného podniku. Na základě zjištěných výsledků bude analyzován způsob finančního řízení tohoto podniku a odhalena případná slabá místa. Jednotlivé ukazatele budou sestaveny tak, aby je bylo možné využívat k praktickému hodnocení v následujících obdobích. V případě zjištění nedostatků budou navržena opatření vedoucí ke zlepšení činnosti podniku.
Description
84 s., 4 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
financial analysis, finanční analýza
Citation
ISSN
ISBN